คำเตือน! ซื้อพลอยระวังโดนหลอก อย่าลืมเช็คคุณภาพพลอยก่อนซื้อ

การพิจารณาคุณภาพของพลอยเพื่อให้ทราบถึงลักษณะคุณสมบัติ คุณค่า และราคาของพลอยหรืออัญมณีนั้นๆว่าเป็นพลอยดีหรือพลอยสวยขนาดไหน ขึ้นอยู่กับรสนิยมของแต่ละบุคคล คุณสมบัติตามธรรมชาติของพลอยแต่ละประเภท และคุณสมบัติเฉพาะตัวของพลอยแต่ละชนิด นอกจากนี้คุณภาพของพลอยแต่ละประเภท แต่ละชนิด แต่ละเม็ดนั้นก็จะไม่เหมือนกัน มีความแตกต่างกันในรายละเอียดอยู่บ้างไม่มากก็น้อย  คุณภาพของพลอย โดยทั่วไปมีหลักเกณฑ์พื้นฐานในการพิจารณาคุณภาพของพลอย ดังนี้ • สี (Color) เป็นองค์ประกอบสำคัญในการพิจารณาเป็นอันดับแรก ในการพิจารณาการประเมินคุณภาพของพลอยนั้นมีรายละเอียดที่จะต้องพิจารณาอยู่หลายประการด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นรสนิยมของแต่ละบุคคลในแต่ละยุคสมัยและแต่ละชนชาติ รวมถึงความสามารถส่วนบุคคลในการมองเห็นสีต่างๆ เป็นต้น สำหรับเพชรถือเอาความไม่มีสีเป็นสำคัญ สำหรับพลอยสีพลอย ความมืด-สว่าง ความเข้มของสีพลอยมีความสำคัญ จะเห็นได้ว่าหลักการพิจารณามีความแตกต่างกัน • การเจียระไน (Cutting)   เป็นการพิจารณาถึงรูปร่าง รูปแบบ สัดส่วน และฝีมือของการเจียระไน การเจียระไนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมาก คือ ช่วยเพิ่มความงามของสีพลอย ความใส และประกายของพลอยให้มีมากขึ้น • ความสดใสไร้มลทิน (Clarity)  มีรายละเอียดที่จะต้องพิจารณาอยู่หลายประการ เช่น ตำหนิจากภายนอก มลทินจากภายใน ซึ่งมลทินภายในนั้น จะต้องพิจารณาเป็นกรณีพิเศษเกี่ยวกับจำนวนความมากน้อย ขนาด ชนิดของมลทินเหล่านั้น พลอยส่วนใหญ่ที่สะอาดสดใสไร้มลทินอย่างแท้จริงจะพบเจอได้ยากมาก  • น้ำหนัก (Carat weight)   น้ำหนักมาตรฐานในการซื้อขายอัญมณีโดยทั่วไปแล้วมีหน่วยเป็น กะรัต (Carat) 1 กะรัตนั้นมีน้ำหนักเท่ากับ 0.200 กรัม และใน 1 กะรัตนี้เองก็ยังถูกแบ่งย่อยออกได้เป็น 100 จุด หรือสตางค์ ดังนั้นแล้ว 1 จุด หรือ 1 สตางค์ ก็จะมีน้ำหนักเท่ากับ0.002 กรัม โดยทั่วไปอัญมณีที่มีขนาดใหญ่มักจะหายาก ทำให้ราคาต่อกะรัตสูงขึ้น  ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อคุณค่าของพลอย พลอยดีและพลอยสวยมีคุณสมบัติที่เป็นปัจจัยสำคัญอยู่ 3 ประการ ดังนี้ 1. ความสวยงาม (Beauty)   จัดเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดในการพิจารณาถึงคุณค่าและราคาของพลอย แต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับสายตาของผู้พิจารณาเป็นสำคัญ และมักจะเป็นสิ่งที่ยากต่อการกำหนดเจาะจงตายตัวลงไปได้ บางคนอาจจะมองความสวยงามของอัญมณีอยู่ที่สี แต่ในขณะที่บางคนอาจจะมองความสวยงามอยู่ที่ประกาย ความโปร่งใส ความใสสะอาด ประกายวาว หรือไฟที่มาจากการเจียระไนที่ดีและได้สัดส่วน โดยทั่วไปแล้วความสวยงามของอัญมณีส่วนใหญ่จะเป็นผลมาจากคุณสมบัติหลายๆอย่างรวมกัน เช่น คุณภาพและลักษณะของการเล่นสีจะเป็นปัจจัยสำคัญที่สุด  2. ความคงทน (Durability)  ถือได้ว่าเป็นคุณสมบัติที่สำคัญในการพิจารณาถึงความเป็นพลอย แต่ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากในการพิจารณาตัดสินถึงคุณค่าและราคาของพลอย ความคงทนถาวรของพลอยจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติทางกายภาพ 3 ประการคือ ความแข็ง ความเหนียว และความมีเสถียรภาพทางเคมี ดังนั้นความคงทนถาวรเป็นสิ่งที่จะแสดงให้เห็นว่าพลอยชนิดใดเหมาะสมเพียงใดสำหรับการใช้สวมใส่ในชีวิตประจำวัน 3. ความหายาก (Rarity) เป็นคุณสมบัติที่สำคัญประการสุดท้ายในการพิจารณากำหนดคุณค่าและราคาของพลอย เพราะคุณค่าและราคาของพลอยโดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากความหายากหรือความมีจำกัด ดังนั้นแล้วถ้าพลอยชนิดใดที่มีปริมาณจำกัดเข้าสู่ตลาดการค้า จะมีคนเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่สามารถเป็นเจ้าของอัญมณีนั้นๆได้ เมื่อคนที่ต้องการมีมากจึงทำให้มีค่ามีราคาสูงขึ้น นอกจากนี้แล้วความหายากของอัญมณีใดๆอาจจะเนื่องมาจากขนาด ความโปร่งใส…

Details

อย่าพลาด ก่อนเลือกแหวนซักวงต้องรู้ แต่ละประเทศขนาดแหวนต่างกัน

            ในโลกของเรามีความต่างแตกมากมายและเราก็ต้องยอมรับความหลากหลายนั้นและอยู่กับมันให้ได้ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่กำลังรณรงค์กันอย่างหนักในโลกของเรา ถ้าให้ยกตัวอย่างง่ายๆเรื่องความแตกต่างบนโลกของเราก็เช่นสกุลเงิน หน่วยการวัดต่างๆ เรื่องขนาดแหวนก็เช่นกันเหมือนกับขนาดเสื้อผ้าหรือขนาดรองเท้าที่มีวิธีบอกขนาดต่างกันไปในแต่ละประเทศ โดยหลักๆแล้วจะมีไซส์อยู่ 3 แบบคือแบบสหรัฐอเมริกา(US) แบบสหราชอาณาจักร(UK)และแบบสหภาพยุโรป(EU) แต่ผู้คนมักไม่ค่อยรู้ว่าวิธีการบอกไซส์ทั้ง 3 แบบแตกต่างกันอย่างไรและก่อนที่จะดูว่าจะบอกไซส์ตามแบบใด ควรรู้ก่อนว่าวิธีวัดไซส์แหวนนั้นวัดอย่างไร             หากต้องการทราบว่าคุณใส่แหวนไซส์อะไรก่อนอื่นคุณต้องมีอุปกรณ์ในการวัดเสียก่อน ถ้าคุณวัดที่ร้านทางร้านจะมีขนาดแหวนแต่ละไซส์เป็นวงจริงๆให้ได้ลองทำจากโลหะมีความแม่นยำสูงเรียกว่าพวงวัดไซส์แหวนหรือกระบอกวัดขนาดแหวน แต่ถ้าคุณต้องการวัดด้วยตนเองก็มีอีกหลายวิธีเช่นกัน วิธีแรก ปริ้นต์แถบวัดขนาดแหวนในอินเทอร์เน็ตมาวัดเอง แม้จะลำบากเพราะต้องปริ้นต์ออกมาแต่วิธีการวัดนี้ก็นับว่าสะดวกสบายอยู่เพราะเพียงแค่ปริ้นต์และตัดส่วนที่ต้องเป็นรูเพื่อให้ปลายแถบอีกด้านสอดเข้าไปได้ขณะพันรอบนิ้วก็จะทราบไซส์แหวนทันที และสามารถปรับเป็นไซส์อื่นเพื่อลองด้วยตนเองได้อีกด้วย วิธีที่สอง ถ้าหากไม่ต้องการปริ้นต์แถบวัดก็สามารถใช้กระดาษเปล่าแทนก็ได้ โดยขั้นแรกตัดกระดาษให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าลักษณะเป็นแถบยาว แล้วทำมาพันรอบนิ้วที่ต้องการวัดทำสัญลักษณ์ไว้ว่าเริ่มต้นและสิ้นสุดตรงจุดไหน จากนั้นคลายออกจากนิ้วแล้วนำมาวัดกับไม้บรรทัดก็จะได้ขนาดแหวนของตัวเอง แต่วิธีนี้อาจจะลำบากเล็กน้อยในการจับกระดาษพันด้วยเอง สองวิธีข้างต้นเป็นวิธีวัดกรณีต้องการวัดจากนิ้วมือโดยตรงแต่ถ้าหากมีแหวนอยู่แล้วก็สามารถวัดจากเส้นผ่านศูนย์กลางของแหวนนั้นได้เลยและอย่าลืมว่าต้องวัดจากวงด้านในจึงจะเป็นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของนิ้วมือ หากวัดผิดเป็นวงด้านนอกก็จะได้แหวนที่ขนาดใหญ่เกินไปมาแทน             แต่การวัดขนาดแหวนนั้นก็มีเทคนิคพิเศษเพิ่มเติมด้วย ก่อนอื่นนิ้วของเรามีขนาดเล็กจึงนิยมวัดในหน่วยมิลลิเมตร(mm)มากกว่าเซนติเมตร(cm)และควรเลือกแหวนที่ขนาดพอดีกับนิ้วไม่เล็กและไม่ใหญ่เกินไป ถ้าหากแหวนใหญ่เกินไปก็อาจหลุดออกจากนิ้วเราได้ แต่ถ้าเล็กเกินไปก็อาจจะคับทำให้รู้สึกไม่สบายนิ้วได้หรืออาจจะใส่ไม่ได้เลยก็ได้ดังนั้นช่วงเวลาในการวัดขนาดนิ้วมือก็สำคัญ ช่วงเวลาที่แนะนำคือช่วงเย็นหรืออาจจะเป็นช่วงที่อากาศไม่ร้อนและอบอุ่นดี เพราะในตอนเช้าร่างกายส่วนที่ไม่ได้ใช้งานขณะนอนหลับจะมีขนาดเล็กกว่าปกติไม่ว่าจะเป็นนิ้วมือหรือเท้า และที่ต้องวัดในช่วงที่อากาศอบอุ่นก็เพราะเมื่ออากาศหนาวเย็นกล้ามเนื้อจะหดตัวเพื่อปรับตัวกับสภาพอากาศทำให้นิ้วมือเล็กกว่าปกติ ถ้าไม่แน่ใจว่าสภาพอากาศที่เราอยู่เหมาะสมหรือไม่ให้วัดหลายๆครั้งและบันทึกผลไว้ก่อนเพื่อลดความคลาดเคลื่อน วัสดุในการวัดก็ไม่ควรเป็นวัสดุที่ยืดได้ เช่น เชือก เพราะถ้าเชือกยืดขณะที่เราวัดจะทำให้ผลที่ได้ไม่ตรงกับความเป็นจริงและถึงแม้กระดาษจะใช้ได้แต่ก็อาจจะมีความคลาดเคลื่อนอยู่ดี เพื่อลดความคลาดเคลื่อนก็ควรวัดซ้ำหลายๆครั้งเพื่อลดความคลาดเคลื่อน             เมื่อทราบขนาดนิ้วมือของตัวเองแล้วก็ต้องนำไปเทียบกับ size chart เพื่อดูว่าขนาดแหวนนั้นตรงกับไซส์ใดและ size chart นั้นก็มีถึง 3 แบบซึ่งในประเทศไทยจะใช้แบบยุโรป( EU / European Sizing / Paris Point) ซึ่งเป็นแบบที่ยอมรับว่าเป็นมาตรฐานสากลISOและเป็นแบบที่วัดง่ายที่สุด เพียงแค่วัดเส้นรอบวงของนิ้วเป็นมิลลิเมตรและไซส์ก็จะเป็นมิลลิเมตรเช่นเดียวกันมีตั้งแต่ 44 จนถึง 68 ถ้าวัดแล้วเป็นทศนิยมน้อยกว่า 5 ก็ปัดลงแต่ว่ามากกว่า 5 ก็ควรปัดขึ้น ซึ่งการที่ประเทศไทยใช้หน่วยนี้ก็มีสมเหตุสมผลเพราะหน่วยการวัดต่างๆนอกเหนือจากขนาดแหวนก็มีหน่วยเป็นเมตร โดยชาวฝรั่งเศสเป็นคนคิดค้นหน่วยเทียบไซส์นี้ขึ้นมาและนิยมนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในช่วงกลางศตวรรษที่ 19 ต่อมาแบบที่ 2 คือแบบสหรัฐอเมริกา( US / American Linear Measure)…

Details

ก่อนซื้อเพชรต้องอ่าน อัญมณีสีขาวไม่ได้มีแค่เพชร

            ในบรรดาพลอยไร้สีหรือสีขาวนั้นจะมีอัญมณีที่ได้ชื่อว่าเป็นราชาอยู่นั่นก็คือเพชรนั่นเอง เพชรนั้นมีความงดงามมากที่สุดและมีความแข็งมากที่สุดในบรรดาอัญมณีทั้งหลาย นั่นทำให้เพชรทั้งหายากและมีราคาสูงผู้คนจึงมักจะหาสิ่งอื่นมาทดแทน บางคนก็อาจจะเลือกเป็นเพชรสวิส(เพชรสังเคราะห์)หรือพลอยอื่นที่มีสีเช่นเดียวกับเพชร ซึ่งก็คือ โทแพซสีขาว(White Topaz) และ เพทายสีขาว(White Zircon) นั่นเอง แต่หลายคนอาจเลือกไม่ถูกว่าระหว่างพลอยทั้งสองชนิดนี้ ควรเลือกชนิดไหนดี ซึ่งบทความนี้อาจช่วยได้             โทแพซ(Topaz) คือ พลอยที่มีค่าความแข็งเท่ากับ 8 จัดเป็นพลอยเนื้ออ่อน มีค่าดัชนีหักเหระหว่าง 1.619 – 1.620 และค่าความถ่วงจำเพาะ 3.53 มีหลายเฉดสีแต่สีที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดคือสีเหลืองน้ำผึ้ง(Honey yellow) สีส้มอัคคี(Fiery orange) สีชมพูบานเย็น(Cyclamen pink) สีฟ้าสว่าง(Icy blue) แต่สีที่มีการขุดพบมากที่สุดคือโทแพซสีขาว(White Topaz) นักอัญมณีศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์จึงมักจะนำโทแพซสีขาวนี้มาทำให้เป็นสีฟ้าสว่าง(Icy blue) โทแพซนั้นขึ้นชื่อว่ามีความเงางามและมีสีสันสดใส จึงนิยมใช้โทแพซสีขาวเพื่อทดแทนเพชร แม้ความแข็งอาจจะไม่ใกล้เคียงเพชรแต่คุณสมบัติบางประการก็มีความใกล้เคียง เช่น ความเงางาม เป็นต้น อีกทั้งยังมีราคาถูกอีกด้วย แต่ต้องระมัดระวังการเกิดรอยขีดข่วนให้ดีเพราะโทแพซสามารถเกิดรอยได้ง่าย และแม้โทแพซจะถูกใช้เป็นตัวแทนของเพชรแต่โทแพซก็มีความหมายเป็นของตัวเอง โทแพซได้ชื่อว่าเป็นพลอยแห่งมิตรภาพและเสน่ห์ ที่สามารถช่วยดึงดูดผู้คนที่ดีให้เข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องมิตรภาพ เรื่องธุรกิจและเรื่องความรัก ส่วนโทแพซสีขาวจะมีความหมายพิเศษเพิ่มเติมอีกก็คือช่วยส่งเสริมด้านของจิตใจ คือ ช่วยในการรับรู้ ความเข้าใจ ขัดเกลาอารมณ์ รักษาจิตใจ เพิ่มขีดจำกัดความสามรถและความคิดสร้างสรรค์             เพทาย(Zircon) คือ พลอยที่มีค่าความแข็งเท่ากับ 7.5 จัดเป็นพลอยเนื้ออ่อน มีค่าดัชนีหักเหระหว่าง 1.930 – 1.987 และค่าความถ่วงจำเพาะ 4.6 – 4.8 ผู้คนมักจะเข้าใจผิดกับเพชรสวิส(cubic…

Details

เพชรดำ เสน่ห์แห่งความลึกลับที่แตกต่างจากเพชรขาว

            ขึ้นชื่อว่าเป็นเครื่องประดับผู้คนก็จะนึกถึงเพชรพลอยที่มีสีสันสวยงามสดใสหลากหายเฉดสี แต่รู้หรือไม่ว่าในความเป็นจริงแล้วก็มีเครื่องประดับที่ไม่ได้ให้ความรู้สึกสดใสอยู่เหมือนกัน เพชรดำ(Black diamond)คือตัวแทนของอัญมณีสีดำที่ไม่มีคนรู้จักมากนักและไม่ค่อยได้รับความนิยมในหมู่คนทั่วไป แต่ในความเป็นจริงแล้วเพชรดำนั้นหายากมากและเป็นที่ต้องการของชนชั้นสูงและเซเลบริตี้ในต่างประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากให้ความรู้สึกลึกลับ เรียบหรูและมีอำนาจ ถึงไม่ค่อยมีคนสนใจแต่ก็ยังยึดมั่นและมั่นคงในคุณค่าของตนเอง             เพชรดำนั้นถูกพบเป็นครั้งแรกที่ประเทศบราซิล ทวีปอเมริกาใต้และตอนกลางของประเทศแอฟริกา โดยปกติแล้วสีสันของอัญมณีนั้นเกิดจากแร่ธาตุและมลทิน อย่างเช่นทับทิมก็มีสีแดงจากธาตุโครเมียม อัญมณีที่มีสีเหลืองอย่างเช่นบุษราคัมก็จะมีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบอยู่ สีน้ำเงินในไพลินนั้นก็อาจมีไทเทเนียมและเหล็กเจือปนอยู่ เพชรสีดำนั้นก็มีสีดำจากคาร์บอนหรือแกรไฟต์จนบางครั้งก็อาจเรียกว่า Carbonado แม้จะมีธาตุองค์ประกอบเหมือนถ่านแต่เพชรดำนั้นแตกต่างจากถ่านอย่างสิ้นเชิง เพราะถ่านนั้นหาได้ง่ายพบได้ทั่วไปตามธรรมชาติแต่เพชรดำนั้นหายากมาก และด้วยเหตุนี้เพชรดำจึงเป็นที่ต้องการอย่างมากของเหล่าขุนนาง ราชวงศ์ และเซเลบริตี้              ส่วนเรื่องการประเมินคุณภาพของเพชรดำนั้นแทบจะไม่ต่างกับเพชรขาวเลย ยกเว้นบางข้อเท่านั้น ถ้ายึดตามหลักการประเมินของGIA(Gemological Institute Of America)ซึ่งเป็นสถาบันศึกษา ค้นคว้าและวิจัยทางด้านอัญมณีศาสตร์ของอเมริกาที่ได้รับความนิยมและน่าเชื่อถือมากที่สุดในโลก ในการประเมินการเจียระไนของเพชรดำนั้นก็จะขึ้นอยู่กับคุณภาพของมุมในเพชรเม็ดนั้นและจะถูกประเมินเป็นระดับexcellent ไปจนถึง poor เช่นเดียวกับเพชรขาว ส่วนการประเมินความใสของเพชรดำนั้นอาจจะแตกต่างจากเพชรขาวหน่อย เพราะเพชรขาวที่คุณภาพดีที่สุดจะต้องไม่มีสีและไม่มีมลทินภายใน มีตั้งแต่ระดับDถึงZ ส่วนเพชรดำจะถูกประเมินอย่างอิสระตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ไม่มีกฎเกณฑ์แน่ชัด ถัดมาในส่วนของการประเมินความใสหรือตำหนิจะถูกประเมินอย่างอิสระตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญเช่นเดียวกัน โดยจะดูว่าเพชรดำนั้นเป็นของจริงหรือไม่ ความสม่ำเสมอของสีว่าเท่ากันทั้งหมดหรือไม่เพราะเพชรดำนั้นไม่สามารถจัดเกรดสีเป็นดำอ่อนหรือดำเข้มได้ อีกทั้งความชัดเจนของตำหนิจะส่งผลต่อมูลค่าของเพชรนั้นอย่างมาก สุดท้ายคือในส่วนของน้ำหนักหรือกะรัต ถึงเพชรดำและเพชรขาวจะอยู่ในตระกูลเพชรเหมือนกัน แต่เพชรดำนั้นจะมีความหนาแน่นมากกว่าเพชรขาวเล็กน้อย จึงทำให้เพชรดำ 1 กะรัตมีขนาดที่เล็กกว่าเพชรขาว 1 กะรัต             เนื่องจากเพชรดำเป็นที่ต้องการอย่างมากจึงมีการทำเพชรดำสังเคราะห์ขึ้นมาทดแทน เช่นเดียวกับการทำเพชรสวิสของเพชรขาว และอัญมณีสีดำก็ไม่ได้มีแค่เพชรดำจึงอาจต้องระวังเรื่องการถูกหลอกหรือสับสนกับอัญมณีเหล่านี้ เช่น Black cubic zirconia, นิล (Black spinel), ไพไรต์ (Pyrite), French jet beads, ฮีมาไทต์(Hematite) และ ทัวร์มาลีนสีดำ (Black Tourmaline) หรือชอร์ล…

Details

ความลับ ของเครื่องประดับเสริมดวง

หลายๆท่านคงอาจจะมีข้อสงสัยที่ว่าเครื่องประดับเสริมดวงนั้นเป็นจริงหรือไม่ นอกจากจะช่วยเรื่องความสวยความงาม ใช้ประดับเสื้อผ้า ตกแต่งร่างกายในงานต่างๆให้ดูดียิ่งขึ้น เสริมสร้างบุคลิกภาพ บ่งบอกความเป็นตัวคุณ หรือแม้กระทั่งบ่งบอกถึงสถานะทางสังคมให้ดูดียิ่งขึ้นแล้ว เครื่องประดับของเรายังจะสามารถช่วยในเรื่องของการเสริมดวงได้จริงหรือ แล้วสามารถช่วยเสริมดวงได้อย่างไร AVALON จึงจะขอถือโอกาสนี้มาใช้ในการอธิบายผ่านบทความนี้ขึ้นเพื่อให้ทุกๆท่านได้คลายข้อสงสัยและเข้าใจกันมากยิ่งขึ้น   ในความเป็นจริงแล้ว เครื่องประดับเสริมดวงเป็นเรื่องของความเชื่อที่ว่า พลอยหรืออัญมณีแต่ละชนิดก็จะมีพลัง(Gemstone Powers) ในการเสริมดวงในเรื่องต่างๆให้แก่ผู้ครอบครองเป็นเจ้าของหรือผู้สวมใส่ โดยความเชื่อดังกล่าวนี้เป็นความเชื่อที่มีอยู่ในหลายๆประเทศทั้งในประเทศฝั่งตะวันตกและตะวันออกมาอย่างช้านานแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งแม้แต่ในประเทศไทยเองก็มีความเชื่อในลักษณะแบบนี้ด้วยเช่นกัน เช่น พลอยนพเก้า อัญมณีมงคล 9 ประการที่ถือเป็นของสูง มีคุณค่าทางจิตใจ หากผู้ใดได้ครอบครองจะเป็นสิริมงคลอย่างสูงสุด นำมาซึ่งโชคลาภ ความสุข และความสมหวังด้านต่าง ๆ หรือจะเป็นพลอยสีชมพูอย่างพิงค์ทัวร์มาลีน (Pink Tourmaline) อัญมณีประจำเดือนเกิดของผู้ที่เกิดเดือนตุลาคม มีความเชื่อเกี่ยวกับพลอยพิงค์ทัวร์มาลีนว่าสามารถช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด ช่วยในเรื่องของการผ่อนคลาย ช่วยกระตุ้นให้เกินแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์อย่างไม่สิ้นสุด และยังช่วยให้การงานหน้าที่เป็นไปอย่างราบรื่น ในด้านสุขภาพก็จะช่วยเรื่องการไหลเวียนโลหิต และการเผาผลาญ ทั้งยังสามารถขจัดทัศนคติที่ไม่ดี เพิ่มกำลังใจ ขจัดความกลัว ความเสียใจออกไปได้อีกด้วย เป็นต้น ซึ่งศาสตร์ความเชื่อที่เราใช้นั้นจะเป็นศาสตร์และความเชื่อเดียวกันกับศาสตร์ที่ยอมรับในต่างประเทศรวมถึงในประเทศไทย ซึ่งยังคงจะเป็น Concept ในลักษณะเดียวกันกับอัญมณีเสริมดวงประจำราศีที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดีด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ AVALON ได้เน้นในสินค้าเครื่องประดับของเราที่นอกจากเรื่องของความสวยความงามและคุณภาพของสินค้าเครื่องประดับแล้วนั้น ยังมีเรื่องความเชื่อในการเสริมดวงของอัญมณีหรือพลอยประเภทต่างๆผนวกเข้าไปด้วยกัน โดยเครื่องประดับทุกชนิดจะใช้พลอยแท้เป็นองค์ประกอบเพื่อให้สามารถดึงพลังของพลอยออกมาได้…

Details

5 เครื่องประดับสื่อความหมายดี มีค่าดั่งของขวัญชั้นยอด

  English version : https://avalonjewel.com/meaning-of-jewelry เครื่องประดับสื่อความหมาย จะเลือกชิ้นไหนเป็นของขวัญดี การเลือกของขวัญสักชิ้นนั้นเป็นเรื่องที่น่าคิดหนักอยู่ไม่น้อยว่าควรจะเลือกเป็นอะไรดี หากเป็นของขวัญที่จะมอบให้สำหรับคนที่อยู่ในวัยทำงานนั้นมักจะต้องการของขวัญที่มีคุณค่าทางจิตใจและสามารถใช้งานได้จริง จึงอาจเลือกเป็นเครื่องประดับสื่อความหมายดี ๆ สักชิ้น เช่น เครื่องประดับแฟชั่น สร้อยสลักชื่อหรือแหวนสลักชื่อ ซึ่งโดยปกติแล้วมักจะมอบของขวัญให้กันในวันพิเศษ เช่น วันเกิด วันครบรอบต่างๆ หรือเป็นรางวัลสำหรับการที่เราทำอะไรสักอย่างสำเร็จ เพราะฉะนั้นของขวัญที่เรามอบให้ใครนั้นจะอยู่ในความทรงจำของเขาตลอดไป จึงควรเลือกให้เหมาะสมทั้งรสนิยมของผู้รับและความหมายของเครื่องประดับแฟชั่นให้ตรงกับสิ่งที่เราต้องการจะสื่อ อันดับแรกคือแหวน แหวนนั้นมีลักษณะเป็นวงกลม ไม่มีทั้งจุดเริ่มต้นและจุดจบสื่อถึงความเป็นนิรันดร์ จึงมักจะเชื่อมโยงกับเรื่องความรักและความสัมพันธ์ของผู้คนซึ่งก็คือแหวนหมั้นและแหวนแต่งงานนั่นเองที่มักจะสวมที่นิ้วนางข้างซ้าย แต่ความจริงแล้วเราสามารถใส่แหวนได้ทุกนิ้วแต่จะมีความหมายแตกต่างกันไปตามความเชื่อด้านโหราศาสตร์ ไม่จำเป็นต้องหมายถึในด้านความรักเท่านั้น เช่น หากต้องการให้ผู้รับของคุณมีโชคดีในทุกๆด้าน ชีวิตราบรื่น ทำอะไรก็ลื่นไหล ไม่ติดขัดแนะนำให้เลือกแหวนสวมที่นิ้วกลางข้างขวา เป็นต้น ดังนั้นหากจะเลือกแหวนเป็นของขวัญ ให้ดูความหมายของแหวนให้ดีว่าใส่แหวนนิ้วไหนหมายถึงอะไร วัดขนาดนิ้วของผู้รับมาให้ตรงกับความหมายที่เราต้องการจะสื่อและเลือกแหวนให้ตรงกับผู้สไตล์ของผู้รับด้วย แหวนสลักชื่อก็เป็นตัวเลือกที่ดีเช่นกัน นอกจากจะดูดีและเรียบหรูแล้วยังมีความเป็นเอกลักลักษณ์อีกด้วย การให้แหวนเป็นของขวัญผู้รับจะมองว่าเราเอาใจใส่และช่างสังเกตอีกด้วย เพราะ การเลือกแหวนนั้นต้องวัดขนาดให้ตรงจึงยุ่งยากกว่าการเลือกเครื่องประดับแฟชั่นชิ้นอื่น ต่อมาคือต่างหู บางคนอาจถือเคล็ดว่าต่างหูมีลักษณะแหลมและทิ่มแทงไม่เป็นมงคล แต่จริงๆแล้วหากมองอีกมุมต่างหูมีลักษณะเป็นคู่ จึงอาจหมายถึงการอยู่เป็นคู่กันเหมาะสำหรับมอบให้คนรักเป็นอย่างยิ่ง การมอบต่างหูเป็นของขวัญยังสื่อถึงการมอบให้ซึ่งความคุ้มครองและการปกป้องภัยจากอันตรายต่างๆ แต่ก่อนจะมอบต่างหูให้ใครเป็นของขวัญควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าคนที่คุณจะมอบต่างหูให้นั้นเจาะหูแล้ว ไม่อย่างนั้นของขวัญของคุณก็จะไร้ความหมายไปโดยปริยาย แต่ถ้าหากคุณต้องการมอบต่างหูเป็นของขวัญให้ผู้รับจริงๆแต่เขายังไม่ได้เจาะหู ก็แนะนำว่าสามารถเลือกต่างหูแบบหนีบหรืออุปกรณ์เสริมต่างหูหนีบมาประกอบกับต่างหูที่เราซื้อไว้แล้วก็ได้ กำไลหรือสร้อยข้อมือก็เป็นเครื่องประดับอีกชนิดที่นิยมมอบให้กันเป็นของขวัญ กำไลในภาษาไทยนั้นออกเสียงคล้ายกับคำว่ากำไร คนไทยจึงมีความเชื่อว่าการให้กำไลกันนั้นสื่อถึงการให้ผู้รับได้รับกำไร ไม่ว่าจะเป็นกำไรจากการค้าขายหรือกำไรชีวิต…

Details

Make your gift better with the meaning of jewelry

แบบภาษาไทย : https://avalonjewel.com/5-เครื่องประดับสื่อความหมาย The meaning of jewelry, which will make a good gift. Selecting a gift is not an easy task. A gift for a person of working age should be usable and meaning of Jewelry is one of the best choices, for example, fashion jewelry, an engraved ring, and necklace. Generally, the gift is…

Details

เครื่องประดับเงินและเครื่องประดับทอง 2 อย่างนี้มีความต่างกันอย่างไร

การเลือกเครื่องประดับดี ๆ สักชิ้นมีรายละเอียดมากมาย ทั้งดีไซส์ อัญมณีประดับ โลหะที่ใช้ทำตัวเรือน โลหะที่ใช้ทำเครื่องประดับมีหลากหลายประเภท หลากหลายราคาที่มีราคาสูงและเป็นที่นิยมก็คือเงินและทอง อันที่จริงแล้วเงินและทองไม่ได้แตกต่างกันแค่สีและราคาเท่านั้น ยังมีความแตกต่างกันในอีกหลาย ๆ เรื่อง มาดูรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องประดับที่ควรรู้ 1.ความบริสุทธิ์และการตีตราประทับ โดยปกติแล้วเครื่องประดับที่ทำจากเงินและทองจะมีการผสมโลหะอื่นเพื่อเพิ่มความคงทน และจะประดับตราเพื่อการันตีคุณภาพและบ่งบอกความบริสุทธิ์หรือก็คืออัตราส่วนของทองและเงิน โดยตราสัญลักษณ์ที่บอกค่าความบริสุทธิ์ของโลหะทั้งสองชนิดก็มีการใช้หน่วยที่ต่างกันออกไป ตราประทับของทอง ทองเคคืออะไรกันแน่?             โดยทั่วไปทองจะใช้หน่วยกะรัต(karat)ในการบอกความบริสุทธิ์999.9% หน่วยกะรัตบอกถึงอัตราส่วนของทองคำต่อโลหะผสมด้วยอัตรา24ส่วน เรามักจะเห็นเครื่องประดับทองตีตราโดยสัญลักษณ์ 14k 18k 22k หมายความว่าเครื่องประดับนั้น ๆ มีส่วนผสมของทอง 14 ส่วนต่อ 24 มีค่าเท่ากับทอง 14K ,ส่วนผสมของทอง 18 ส่วนต่อ 24 มีค่าเท่ากับทอง 18K, ส่วนผสมของทอง 22 ส่วนต่อ 24 มีค่าเท่ากับทอง 22K  ดังนั้นยิ่งจำนวนกะรัตมากก็ยิ่งบ่งบอกว่ามีส่วนผสมของทองมากตาม แต่อย่าลืมว่าทองคำมีค่าสูงสุดที่24กะรัตเท่านั้น หากอยากรู้ว่าทองที่มีอยู่มีเนื้อทองผสมอยู่มากเท่าไหร่ทำได้ด้วยการคูณ 4.1666 กับค่ากะรัต เช่น 22*4.1666 เท่ากับ 91.6%…

Details